Aanmaken van een nieuw account

Gebruik uw emailadres als naam voor uw account. Kies een wachtwoord dat minimaal uit acht tekens bestaat. Dit wachtwoord moet ook minimaal een leesteken, een hoofdletter en een cijfer bevatten.
 
 
Ik heb de privacyverklaring gelezen.
 
Ik ga akkoord met de gebruikersovereenkomst.
 

 

Hoe gaat Zodos met uw gegevens om?

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring kunt u luisteren hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens leggen we vast?

Accountgegevens

Wanneer u een Zodos account maakt, vragen we u uw emailadres en wachtwoord. Wij verwerken deze gegevens zodat u zich bij Zodos kunt aanmelden. Uw emailadres wordt door ons ook verwerkt om u belangrijke informatie over Zodos toe te kunnen sturen, zoals veiligheidsinformatie of wijzigingen aan de privacyverklaring. Uw emailadres wordt tenslotte ook bewaard indien u vanuit uw account een formulier stuurt naar Zodos.

Communicatie met de helpdesk

Bij emailcommunicatie tussen u en de helpdesk verwerken wij uw emailadres, de inhoud van het bericht en het tijdstip van ontvangst. Indien er een telefonisch contact met ons is geweest leggen wij hiervan een notitie vast, echter niet eerder dan dat wij u daar naar hebben gevraagd. Deze wijze van vastlegging doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Persoonlijke gegevens

In Zodos worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan de gegevens die u zelf vastlegt. Het gaat dan om gegevens zoals bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer, of om meer gevoelige gegevens zoals zelfmetingen. Gegevens van gekoppelde apparaten en apps zoals FitBit worden niet in Zodos vastgelegd tenzij u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven. Medewerkers van Zodos hebben geen inzage in de door u ingevoerde persoonlijke informatie. Zodos maakt gebruik van een beperkt aantal cookies om de werking van Zodos te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld een cookie om gedurende een bepaalde periode (sessie) ingelogd te blijven. Zonder deze cookies kan Zodos niet gebruikt worden. Wij maken géén gebruik van trackers zoals Google Analytics. Om de functionaliteit van Zodos te kunnen garanderen en misbruik te voorkomen loggen wij een aantal gegevens. Ten eerste wordt vastgelegd welke pagina u heeft bezocht en wanneer. Dit doen wij om u van dienst te kunnen mocht iets met de werking van Zodos niet goed gaan. Ook leggen wij uw ip-adres vast. Dit wordt gedaan ten behoeve van de beveiliging van Zodos.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw accountgegevens en uw persoonlijke gegevens die u in Zodos vastlegt worden bewaard zolang het account bestaat. U kunt uw account ten alle tijden door ons laten verwijderen. Persoonlijke gegevens die u zelf uit Zodos verwijdert worden daadwerkelijk (en definitief) uit alle systemen van Zodos verwijderd. Communicatie met de helpdesk wordt na afronding van een melding maximaal 12 maanden bewaard. Cookies worden bewaard op uw eigen computer, tablet of telefoon. Bij het uitloggen uit Zodos worden overbodige cookies verwijderd. Bij het inloggen in Zodos wordt ook gecontroleerd of overbodige cookies aanwezig zijn en daarna verwijderd. Logging wordt bewaard voor de duur van 24 maanden of eerder indien u het account verwijdert.

Beveiliging

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens. Toegang tot Zodos is beveiligd met een versleutelde verbinding (https). Daarnaast worden al uw gegevens versleuteld opgeslagen in de database. Zodos maakt gebruik van Azure, de cloudoplossing van Microsoft. Wij hebben met Microsoft een verwerkersovereenkomst. Microsoft is toonaangevend in het leveren van duidelijke beveiliging en privacyvereisten en het consistent voldoen aan deze vereisten. Azure voldoet aan een groot scala internationale en bedrijfsspecifieke nalevingsstandaarden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 en SOC 2. Grondige externe audits, zoals die van het British Standards Institute, bevestigen of Azure voldoet aan het strikte beveiligingsbeheer die deze standaarden voorschrijven.

Delen van gegevens met derden

Uw gegevens zullen nooit met anderen worden gedeeld zonder uw expliciete toestemming, tenzij moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Heeft u verdere vragen?

Neem dan contact op door een email te sturen naar helpdesk@zodos.nl.